במדבר תשעט

5.06.2019
#316
במדבר
5.06.2019
#316
במדבר

מעשה שהיה

קו ההלכהמחוסר אמנה

פסקי דיניםדיני קנין אגב ג' - דברים הנקנים, אישים#316