חקת תשעט

מעשה שהיהמעשי קונדסהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהיהלום שאבד

פסקי דיניםדיני גורל ב' - גדרי קנין גורל#321