גילוי נאות

שחזור עליונותה של חושן משפט 

חושן המשפט חל על כל היבט של עסקות עכשוויות. BHI מחויב לספק לעם המודעות וידע הדרוש לך כדי לנווט עולם העסקים של היום על פי הלכה אתה.